Bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP), musí řešit každá firma, společnost, škola, nemocnice, příspěvková organizace, občanské sdružení, státní instituce atd. Nerozhoduje zde druh podnikání, ani právní forma (a.s., s.r.o., k.s., občanské sdružení, příspěvková organizace, OSVČ). Rozsah činností a úkolů BOZP se liší pouze u zaměstnavatele a nezaměstnavatele. To znamená, že i „malý podnikatel“ s jedním nebo dvěma zaměstnanci musí plnit stejné povinnosti jako velká firma například s 200 zaměstnanci. Rozsah těchto povinností je pak samozřejmě přímo úměrný rozsahu podnikání.