Otázka:

Chci se zeptat, kde přesně je uvedeno, že musí být bezpečnostní listy na pracovišti ?

Odpověď:

Povinnost umístění identifikačního listu nebezpečného odpadu (dále také „ILNO“) je stanovena vyhláškou č. 383/20014 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění v § 5 odst. 4, který zní:

(4) V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu nebo shromažďovacího místa nebezpečného odpadu nebo na nich musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu. Obsah identifikačního listu je uveden v příloze č. 3 vyhlášky.

Upozornění na související změny dle novely vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady, účinné od 21. 3. 2016:

Vyhláška č. 383/20014 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, byla aktuálně novelizována vyhláškou č. 83/2016 Sb., která nabyla účinnosti dnem 21.3.2016. Povinnosti ve vtahu k nebezpečným odpadům mají přechodné období, ve kterém může být použito označení nebezpečného odpadu (dle §26 vyhlášky), shromažďovacích prostředků nebezpečných odpadů (dle §5 odst. 5 vyhlášky) a ILNO (dle nové přílohy č. 3 vyhlášky) dle předcházející právní úpravy (platné do poslední novely – do 20.3.2016). Takto mohou být označeny nebezpečné odpady a shromažďovací prostředky nebezpečných odpadů do 31. 5. 2016. Nové označení a ILNO dle nové přílohy č. 3 vyhlášky musí být zajištěno nejpozději od 1.6.2016.

Termín povinného označení v souladu s novelou č. 83/2016

Přechodné období s možností označení dle předchozí právní úpravy

Označování nebezpečného odpadu podle §26 je závazné od 1.6.2016.

21.3. – 31.5.2016

Označování shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu dle § 5 odst. 5 je závazné od 1.6.2016.

21.3. – 31.5.2016

Identifikační list nebezpečného odpadu musí obsahovat údaje dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 83/2016 od 1.6.2016.

21.3. – 31.5.2016

(zdroj: enviprofi.cz)