Musím Vás bohužel zklamat, ale není. Dokumentaci požární ochrany může zpracovávat výhradně technik požární ochrany nebo osoba odborně způsobilá v požární ochraně. Přestože Vámi vypracované směrnice mohou obsahovat zcela správné informace, z hlediska právních předpisů jsou neplatné.