Osvedceni-BOZP-Ing

Osvědčení o získání odborné způsobilosti v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dle zákona č. 309/2006 Sb.